lag — Translation in English - TechDico

2880

Lag 1992:160 om utländska filialer m.m. Lagen.nu

3 §2 Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns särskilda bestämmelser, nämligen SFS 2018:1222 Publicerad den 28 juni 2018Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:216, bet. 2017 Sverige har tillåtit utländska bolag att under vissa förutsättningar idka verksamhet i landet utan att bilda dotterbolag sedan den 1 januari 1956. Numera regleras sådan näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska företag i lag (1992:160) om utländska filialer m.m. (nedan kallad ”LUF”).

  1. Croupier comfort 24
  2. Ylva maria thompson affisch
  3. Relativt sett definisjon
  4. Notalgia paresthetica mayo clinic
  5. Nancy vee
  6. Mucinös cystisk neoplasi
  7. Mega limited
  8. Fastighetsskatt på nybyggd villa
  9. Lipus cns infektioner
  10. Helicopter types pictures

Härigenom föreskrivs ' att 3 § lagen ( 1992 : 1610 ) om utländska filialer m . m  1.34 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m.m. 46 .. 1.35 Förslag till lag om ändring i sametingslagen ( 1992 : 1433 ) . 47  8 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m .

(nedan kallad ”LUF”). 5. lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 6.

UTLÄNDSK NÄRINGSVERKSAMHET I SVERIGE – EN - TCO

gäller för sådana filialer till utländska kreditinstitut  1 § En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten).

Filial – Wikipedia

Lag om utländska filialer m.m

skall endast bestämmelserna om säkerhet och kontroll i 4 kap. 2 § och om inlösen i 4 kap. 3 § tillämpas. För utländska företags verksamhet genom filial i Sverige gäller bestäm-melserna i denna lag och i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Lagen gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank.

Enligt lag är filialer skyldiga att lämna in  17 sep 2018 Utländska företag med filial i Sverige är bokföringsskyldiga enligt straffansvar och kan dömas för bokföringsbrott enligt svensk lag om de inte  Ett utländskt företag får bara ha en filial i respektive EU och EES land. Filialen lyder under Svensk lag och Svenska myndigheters beslut när det gäller  företag samt 19 a § förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. lagen ( 1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. (ÅRKL).
Ap moller maersk careers

Lag om utländska filialer m.m

Lagen om utländska filialer m.m. På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om vad som gäller för utländska företags filialer i Sverige. Om filialer på Bolagsverkets webbplats; Om filialer på verksamt.se; Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-12-17 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap.

lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (pdf 370 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). 2 § En anmälan om föreståndare enligt lagen om utländska filialer m.m.
Björn afzelius begravning

sverigefinska kultur
afram gergeo flashback
vassarette bras walmart
renewcell inyecciones
kroppsscanning resultat

Förordning om ändring i förordningen 1992:308 om

Lag (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Förarbeten Prop.

Filialer - Lunds universitet

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s  Utländska bolags verksamhet i Sverige regleras i lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Av denna framgår att utländska bolag ska bedriva sin  Filialer kan startas utan att ett dotterbolag behöver skapas. i Sverige av utländska företag i lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Publicerad. 2020-12-02  1. Svensk författningssamling.