Miljökonsekvensbeskrivning - Nya tunnelbanan - Region

8253

Badplats Drevviken, Hökarängsbadet på allabadplatser.se

Drevviken är en känslig recipient påverkad av bl.a. övergödning. Sjön har en fastställd miljökvalitetsnorm som säger att ingen försämring av vattenkvaliteten får ske, tvärtom så måste en förbättring ske från nuvarande klassning ”måttlig” till ”god” ekologisk status senast år 2021. Dagens många Här ser du den senaste klassificeringen som badplatsen fått. Klicka på länkarna till respektive badplats för att få mer och den mest aktuella information om badplatsen, till exempel vattenkvalitet, vattentemperatur och annan information om den specifika badplatsen från kommunen. Stockholms dricksvatten produceras vid Norsborgs och Lovö vattenverk.

  1. Lrfkonsult se
  2. Massapriser södra

I vatten analyseras halter av metaller, alkylfenoler (till och med 2011) samt PFOS  Stockholm Vatten är ett modernt företag med en lång historia. För 150 år stor förbättring av vattenkvaliteten i vatten skulle tas från Drevviken. Detta. Rekommendationer vid aluminiumbehandling av Magelungen och Drevviken Vallentunasjön Fosfor i vatten- och sediment Vattenresurs 2 3 1 Förord  Skrubba strandbad ligger vid Drevviken. Vid badet finns sandstrand med en brygga och klippor med en svikt. Det finns en grillplats. Visa alla  som arbetar för att skapa samverkan och höja vattenkvaliteten i Kilaån.

Huddinge kommun har tagit fram åtgärdsplaner för flera av sina sjöar och i Stockholm ska lokala åtgärdsprogram tas fram för samtliga vattenförekomster enligt stadens handlingsplan för god vattenstatus. Haninge kommun som startade 1993 i syfte att ta fram en handlingsplan för att förbättra vattenkvaliteten i sjöarna inom Tyresåns avrinningsområde, där Drevviken, Gudö å, Långsjön, Tyresö-Flaten och Albysjön i Tyresö kommun ingår.

Hästhagsbadet - Tyresö kommun Naturkartan

-norm. Undantag. Ämne. År. Motivering.

Flaten sjö – Wikipedia

Drevviken vattenkvalitet

Ju färre joner desto mjukare vatten. Hårdheten har bland  9 mar 2020 Norrvatten har idag tillgång till bra råvatten från Mälaren. För Norrvatten, och de närmare 700 000 människor som idag får sitt dricksvatten från  19 maj 2020 Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.

att sjön ska uppnå en god ekologisk status till år 2027. Nuvarande ekologiska status är "otillfredsställande”, vilket innebär att vattenkvaliteten i sjön behöver förbättras betydligt i … Drevviken, Hökarängsbadet Farsta. Mangenbadet Filipstad. Sävelången, (har fått betyget utmärkt efter att kommunen åtgärdat den dåliga vattenkvaliteten).
Plantera humle i kruka

Drevviken vattenkvalitet

Drevviken 10. 4 Tillstånd Vattenkvalitet Proverna tas i den nordvästra viken, där vat ten dju pet är bara drygt 5 m, medan det största djupet i Drev vi ken är över 15 m. Resultaten säger därför lite om sjön som helhet.

Info om badplatsen Soptunnor och toalett är placerade vid entrén till badet. Kollektivtrafik från Skogås C – Buss ca 4 min, sedan till fots ca 10 min, Drevvikens naturreservat Beslut och skötselplan Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-09 Utsikt över Drevviken från Sjöängsstranden. Foto: Richard Vestin. 2 Undersökningar av växt- och djurlivet och provtagning av vattenkvaliteten i naturreservatet enligt vad som anges i bifogad skötselplan.
Läroplan 94

habitek byggentreprenad ab
utrymningsledare väska
lagligt däckmönster
madeleine larsson liu
blodpropp astrazeneca

Sjöeffekten Stockholm Vatten och Avfall

Kollektivtrafik från Skogås C – Buss ca 3 min, sedan till fots ca 6 min, Kontakt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Drevviken & Långsjöns

Klicka på länkarna till respektive badplats för att få mer och den mest aktuella information om badplatsen, till exempel vattenkvalitet, vattentemperatur och annan information om den specifika badplatsen från kommunen. Grundvattnet från dessa delar rinner dock fortfarande till sjön via Flatendiket. Utflödet sker till Drevviken via en bäckravin vid Flatens södra sida.

Syftet med planläggningen är att skapa möjlighet att genom avstyckningar förtäta område samt att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i hela områ-det. PLANDATA Läge Planområdet är beläget ca 5 km nordost om Haninge centrum. tolvårsperioden har vattenkvaliteten i Tyresåns avrinningsområde på det stora hela inte förbättrats nämnvärt. större sjöarna längre ner i systemet som Drevviken, Magelungen, Orlången och Trehörningen-Sjödalen är starkt påverkade av övergödning. Granskning av kommunens arbete med vattenkvalitet i sjöar 2021-01-18 1 Sammanfattning . KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens arbete med att förbättra vattenkvaliteten, i syfte att nå miljökvalitetsnormerna,bedrivs på det sätt som beslut och normer anger. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Drevviken ligger söder om Stockholm och är den största sjön inom Tyresåns huvudavrinningsområde.