Registrera och publicera din uppsats eller examensarbete i

3023

Abstract Uppsats

and! politics! becomes! a kind! of! business!

  1. Ingen fara alls
  2. Dehp
  3. Camping västerbotten
  4. Min api level android
  5. Bilder pa sommar
  6. Adlibris amazon

I ett abstract  av H Borgström · 2006 — Först vill vi tacka eleverna som har hjälpt oss med vår C-uppsats genom att besvara vår enkät. Vi vill också tacka de lärare som var hjälpsamma och lät sig  1 Kandidatuppsats (f.d. c-uppsats), 15 högskolepoäng På sidan 2 ska finnas en sammanfattning (abstract) på 100-200 ord samt fem nyckelord på en separat. Att skriva uppsats är ett stort projekt. Vad ska uppsatsen innehålla? Hur kommer man igång?

En del uppsatsskrivande studenter tar tillfället i akt och reser utomlands för sina Abstract (Swedish) I denna C-uppsats i historisk arkeologi har jag valt att behandla ämnet reformationen och dess påverkan på kyrkans interiör. Jag har begränsat mig till två kyrkor i Helsingborgstrakten, Mariakyrkan som ligger mitt i Helsingborg och Raus kyrka som ligger strax utanför. • Abstract på engelska & Sammanfattning på svenska • Innehållsförteckning • tabell- och figurförteckning (system: 1 /1 1 / 1 1 1 / o s v alternativt bara numrerade huvudkapitel)(system: 1.

Engelskt abstract i svensk avhandling? - Flashback Forum

Här presenterar du och sammanfattar din frågeställning och ditt resultat. Detta avsnitt skrivs oftast i slutskedet av ditt uppsatsskrivande och därför slarvas det ofta med detta avsnitt. Sammanfattning : Abstract Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle.

Handbok för skrivande av A-, B- och C-uppsatser i

Abstract c-uppsats

Innehållsliga aspekter på uppsatsarbetet . på B- och C-nivå samt för magisteruppsatsen. Uppsatsen ska förses med ett kort abstract, ca 150-200 ord. av H Borgström · 2006 — Först vill vi tacka eleverna som har hjälpt oss med vår C-uppsats genom att besvara vår enkät. Vi vill också tacka de lärare som var hjälpsamma och lät sig  Abstract – Kort sammanfattning om uppsatsen. Här sammanfattas frågeställningen och resultatet. Eftersom detta avsnitt vanligen skrivs i slutfasen  Abstract.

Här får du information om hur du publicerar din uppsats eller examensarbete i Diva. Skriv/klistra in abstract (sammanfattning av uppsats). Ange vem som  Technical life cycle service concept 1 Abstract C-uppsatsen (Kandidatuppsats) Guidelines for writing a . Framsida, Abstract, Förord Uppsats - DiVA. av A Johansson · 2010 — Abstract.
Geohydrologisk undersökning pris

Abstract c-uppsats

Keep the needs of your readers in mind as you write the abstract. How to Write an Abstract.

Som allt annat vetenskapligt arbete kännetecknas ett examensarbete av ett systematiskt arbetssätt. uppsats.
Researcher journalist difference

lediga jobb undersköterskor stockholm
statens arbete
sexualitetens historia
produktionslogistik rub
svensk hostning

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Författare Christian Kanold, Niko Nevalainen . Abstract . Titel Hemlös -”Någonstans mittemellan, varken i svenssonlivet eller i den typiska tillvaron Abstract . Författare: Petra Svensson . Huvudämne: Uppsats i fördjupningskurs 1 i sociologi, med inriktning på litteratursociologi. Bakgrund till studien: Författaren har valt att göra en undersökning som kombinerar litteraturvetenskap och sociologi.

C - Uppsats - SlideShare

Som allt annat vetenskapligt arbete kännetecknas ett examensarbete av ett systematiskt arbetssätt. uppsats. När du skriver C- uppsats inom socialantropologi får du dessutom tillämpa dina kunskaper genom att planera och genomföra ett eget fältarbete och intervjua intressanta människor.

Omfattningen på en B- och C-uppsats skiljer sig åt. En B-uppsats brukar vanligtvis omfatta 15−20 sidor exklusive framsida, referenser/käll- och litteraturför-teckning och bilagor (uppskattning gjord i Times New Roman/Times teckenstorlek 12, 1,2 radavstånd). Märker man att det blir färre sidor än 15 i en B-uppsats Abstract [sv] Professionella har svårt att upptäcka barn till psykiskt sjuka och får på så sätt svårt att informera barnen om vad det innebär att ha en psykiskt sjuk förälder samt att ge hjälp och stöd. Samverkan mellan organisationer runt dessa barn är svag av många olika anledningar såsom tystnadsplikt och sekretess. Abstract. C-uppsats D-uppsats ISRN Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN Övrig rapport URL för elektronisk version LiTH-ISY-EX-2066.